Livet till havs

Att ha rätt kompetens och vara mentalt förberedd för ett jobb i tuff arbetsmiljö är en sak. Men den praktiska förberedelsen är viktig den med. Rätt arbetskläder kan underlätta arbetsmomenten samtidigt som de har en skyddande funktion.

Vad innebär då rätt arbetskläder i tuffa miljöer som till exempel ute till havs? I den här artikeln kommer just båtmiljöns arbetskläder diskuteras.Arbetsgivare bör prioritera kvalitet när det kommer till arbetskläder för tuffare miljöer. Att handla från en seriös aktör som Snickers Workwear är en garanti för funktionella samt hållbara plagg. Rejäla arbetshandskar och robusta skor med halkskydd är ett måste för den som arbetar fysiskt på en båt. Det kan vara som till exempel båtman eller kanske sjömätare ute till havs.

Funktionella plagg och textilier

Att arbetskläder ska vara praktiska och anpassade för jobbet gäller för alla områden. Men om vi ser till arbetskläder ur ett arbetsmiljöperspektiv är det fler krav som ska uppfyllas. Arbetsmiljöverket skriver på sin hemsida att:

”Arbetskläderna ska vara så funktionella som möjligt.”

Det innebär att kläderna ska skydda, men samtidigt var bekväma att bära i jobbet. Den som arbetar på en båt kan behöva värmande kläder, men arbetskläderna får aldrig bli obekväma. Då tappar plaggen sin funktion och försvårar arbetet mer än vad de underlättar.

Kvaliteten i fokus

Varselkläder krävs ibland i samband med arbete på båtar eller i annan delaktighet i sjötrafik. Det är en speciell typ av plagg som är framtagna utifrån ett EU-direktiv, vilket i sin tur baseras på tre olika klasser (säkerhet och synlighet). Beroende på arbetsplatsens trafikomfattning bedömer arbetsgivaren vilken klass kläderna ska tillhöra. Arbete inom ett vältrafikerat hamnområde är riskfyllt och personal bör därför använda varselkläder inom säkerhetsklass 3.

Stäng meny