Livet till havs

Väderförhållandena ute på haven kan vara förrädiska och det finns alltid en risk med att ta sig ut till sjöss. Det är inte allt för sällan man hör om stora lastfartyg som går på grund och till följd av det läcker olja. Något som är oerhört giftigt för både naturen och djurlivet i havet och längs kusten.

Att navigera ett fartyg på runt hundra meter är utan tvekan en svår konst att bemästra, så pass komplicerat att det förkommer flera olyckor om året där de går på grund. Detta trots att kaptenerna ofta har många års erfarenhet. Incidenter sker till havs och självklart kan man inte enbart skylla på ouppmärksamma och berusade kaptener, även vädret har en stor roll i olycksstatistiken.

Förrädiska väderförhållanden skapar problem

För knappt en månad sedan fick besättningen på ett bulklastfartyg utanför Marstrand erfara skräcken av att tappa kontrollen då motorn havererat mitt i ett så kallat ”tjuvväder”. Starka vindar och meterhöga vågor i kombination med mörker är inte de bästa förhållandena att tappa kontrollen i. Med risk för att driva på grund fick Kustbevakningen rycka in för att förhindra att fartyget skulle hamna i olycka och börja läcka olja.

En dryg vecka innan olyckan med fartyget hittades faktiskt oljeklumpar i vattnet på västkusten, vid Vinga. Man har dock inte kunnat koppla det utsläppet till något specifikt fartyg men Kustbevakningen inledde snabbt en miljöräddningsoperation för att ta upp oljan.

Hantering av stora oljeutsläpp kräver samarbete

När olyckan varit framme och större mängder olja eller andra farliga kemiska substanser släpps ut i vattnet krävs det att så snabbt som möjligt påbörja en åtgärd för att begränsa skadorna. I vissa fall är utsläppen så pass stora att det krävs insatser från flera nationer, särskilt kring Östersjön som har flertalet länders kuster runt sig. I syfte att vara förberedda inför en stor olycka utfördes den internationella miljöräddningsövningen Balex Delta 18 längs Sveriges sydostkust. Totalt 32 länder deltog i övningen och något som gav den uppmärksamhet var att de använde 40 000 liter popcorn i syfte att simulera ett oljeutsläpp. En kreativ metod som låter dem öva utan att skada havet.

Stäng meny